Parapsychologie bij Op Een Rijtje

Als je wilt weten wat parapsychologie voor jou kan betekenen, ben je in mijn praktijk Op Een Rijtje van harte welkom. Samen met jou werk ik toe naar het verkrijgen van meer inzicht en helderheid in jouw manier van voelen. Als parapsycholoog richt ik me op het herstellen van de bijzondere kwaliteiten en talenten die je bezit. Dat geeft je vervolgens een heldere blik op het leven dat leidt. Mijn begeleiding in parapsychologie helpt je daar graag bij.

Omgaan met bijzondere vermogens is niet altijd eenvoudig. Hierbij kun je denken aan helderzien, horen, voelen of zelfs weten. Daarnaast zijn we ons lang niet altijd bewust van deze gave. In veel gevallen komt dit pas op latere leeftijd tot uiting. Juist daar dragen deze heldere gevoelens niet altijd bij aan een makkelijke situatie. Angsten en verwarring kunnen ervoor zorgen dat deze vermogens naar de achtergrond verdrongen worden. Daar zorgen ze voor een vertroebeling van je geest waardoor deze talenten in veel gevallen meer als een blokkade of last worden gezien.

Zonde, want het kunnen beschikken over deze talenten kan je veel moois brengen. De parapsychologie begeleiding van Op Een Rijtje helpt je daar graag bij. Samen met jou werk ik toe naar het herstellen van deze kwaliteiten zodat jouw helderheid in zijn oorsprong wordt hersteld. Daardoor kun je beter omgaan met de heldervoelendheid die je bezit en kun je deze op positieve wijze toepassen in het dagelijks leven.

Parapsychologie begeleiding

Bijzondere gaven zoals bijvoorbeeld helder voelen, weten, horen of zien kunnen op veel manieren tot uiting komen. Zo kan het zijn dat je eenvoudig contact maakt met personen of dingen die zich al dan niet om je heen bewegen. Ook merk je dat jouw intuïtie meer dan normaal ontwikkeld is. Deze talenten en vermogens zijn vooral bij kinderen op jonge leeftijd goed ontwikkeld. Zij kunnen dan ook nog ongeremd gebruik maken van deze intuïtie zonder dat ze daarbij afgeremd worden door invloeden van buitenaf.

Later, als het onderwijs een rol gaat spelen, verdwijnen deze vermogens langzamerhand naar de achtergrond. Als het ware worden ze uit ons systeem gehaald. We worden min of meer gedwongen om ons gevoel te volgen zoals ons dat aangeleerd is. Dit wordt veroorzaakt door onze opvoeding, opleiding of het gedachtegoed dat we bezitten. Toch blijven deze gevoelens bestaan in ons onderbewustzijn. Zeker op latere leeftijd kunnen ze daar voor behoorlijk wat vertroebeling zorgen.

Deze kwaliteiten worden verweven met ons aangeleerde gedrag wat voor een verstoring kan zorgen. Angst en verwarring zijn daartoe een logisch symptoom. Door de toepassing van parapsychologie begeleiding help ik je graag om deze kwaliteiten in ere te kunnen herstellen. Daardoor ervaar je niet alleen meer rust, maar ook helderheid.

Neem contact op!

 

OpEenRijtje-onderregel-def

Seinstraat 62  |  1223 DB Hilversum  |  titia@opeenrijtje.coach  |  035 – 628 06 88