Skip to content

Mensbeeld

Ik hanteer in mijn leven en in mijn werk een mensbeeld waarin ik de mens beschouw als ‘burger van 2 werelden’.
De wereld van de aarde, de aardse realiteit en de wereld van de ‘hemel’, de hemelse realiteit.
In ieder mens, levend tussen hemel en aarde, zijn verschillende dimensies te onderscheiden.
De fysieke, emotionele, gedragsmatige, sociale, cognitieve en spirituele aspecten vormen samen een geheel dat voor iedereen een heel eigen, unieke en persoonlijke vorm krijgt.
Ieder mens gaat een heel eigen, unieke en persoonlijke weg door het leven als ‘burger van 2 werelden’.
Ik heb me vooral verdiept middels studie, training, scholing en ervaring in de transpersoonlijke psychologie, de humanistische psychologie, het personalisme en de positieve psychologie.

Transpersoonlijke psychologie
In de transpersoonlijke psychologie is een belangrijk focus het onderzoek naar mystieke en religieuze of spirituele ervaringen van mensen met de daarbij zich aandienende transcendente aspecten.
(Het werk van Carl Gustav Jung, Henri van Praag, Ken Wilber en anderen vormen hierin voor mij een leidraad).

Humanistische psychologie
Binnen de humanistische psychologie draait ’t om de psychische en geestelijke gezondheid van mensen met de daarbij passende helingsprocessen en menselijke mogelijkheden.
Deze psychologie is ‘client-centered’, het individu in het hier en nu als subject met een subjectieve werkelijkheid is belangrijker dan de objectieve werkelijkheid.
(Carl Rogers, Viktor Frankl, Eugen Gendlin en Thomas Gordon zijn op dit terrein mijn inspiratie).

Personalisme
Binnen het personalisme wordt ‘de persoon’ als hoogste vorm van ‘zijn’ gezien. Alleen een ‘persoon’ heeft een vrije wil, alleen een ‘persoon’ heeft waarde. Eén van de dragers van het personalisme Henri Bergson maakt het onderscheid tussen het naar de wereld kijken op een analytische manier en daarnaast op een metafysische manier. Dit roept voor hem en ook voor mij de vraag op hoe deze twee manieren van kijken naar de wereld samenkomen.
(Mijn studie van het Personalisme heeft zich toegespitst op het werk van Nikolai A. Berdjajew, Philip Kohnstamm, Emmanuel Levinas , Henri Bergson en Henri van Praag).

Positieve psychologie
De rond 2002 ontstane nieuwe stroming binnen de psychologie, de positieve psychologie, is mede geïnitieerd door Martin E.P. Seligman. Het accent ligt op de positieve emoties die worden vrijgemaakt vanuit verleden, heden en toekomst:

Middels dankbaarheid, vergeving en een bevrijding uit een oud keurslijf of stramien worden positieve emoties vergaard vanuit een verleden.
Middels het herijken van overtuigingen en verwachtingen wordt het mogelijk om nieuwe mogelijkheden en kansen richting toekomst voor jezelf te gaan zien.
Middels overgave, betrokkenheid en flow wordt het zoeken en vinden van een betekenis en een doel in het leven, hier en nu, in het heden mogelijk.

De beleving en ervaring van geluk kunnen ontstaan wanneer je jezelf kunt zien als een onmisbaar deel van een groter geheel. Jouw bestaan, jouw aanwezigheid, talenten en kwaliteiten zijn uniek en van wezenlijk belang voor jouzelf, voor ieder ander en voor de wereld in eigenheid en verbondenheid!

 

 

Seinstraat 62  |  1223 DB Hilversum  |  titia@opeenrijtje.coach  |  035 – 628 06 88  |  06 – 22 55 88 40