Skip to content

Afscheidsprocessen en rouwverwerking

Leven en sterven, ziekte en verlies, de dood, het heengaan van een geliefde, een persoonlijk verlies, alles kan zich plotseling aandienen in jouw leven en je vragen om je te verhouden tot een realiteit, die je meestal niet voor jezelf hebt verzonnen.
De eindigheid van ons menselijk bestaan krijgt vorm in ieder’s levensloop op vele uiteenlopende manieren.
We spreken vaak van een ‘verlies’, maar inmiddels ben ik door eigen verwerkingsprocessen gekomen tot zeer uitdagende vragen die ik mezelf ben gaan stellen … .

“Wat heb ik kunnen en mogen vinden in mijzelf als gevolg van een ervaren verlies?”
“Is er naast een gevoel van verlies mogelijk ook sprake, na verloop van tijd, van een gevoel van winst, innerlijke winst?” en “Wat kun je dan winnen?”
“Hoe is ’t mij gelukt om mijzelf, door een verlies te verwerken, te her-vinden?”

Iedereen beleeft rouw en een rouwproces op een eigen wijze en heeft behoefte aan uiteenlopende zaken bij de verwerking: steun, begrip, liefde, empathie, een arm om de schouders, uitwisseling, dialoog, erkenning, mogelijk gebed, rust, stilte… en meer.
Voor mij is ’t eerste, dat veel aandacht en werk heeft gevraagd, te focussen op de relatie met mijzelf.
Alles is anders, alles is veranderd, ik ben een ander door die ander die er niet meer is, die gestorven is.
“Hoe lukt ’t je om verder te gaan op een andere, vernieuwende en vernieuwde manier?”
Met respect en gepaste toewijding begeleid en ondersteun ik jou in jouw heel eigen proces, op jouw persoonlijke weg vervuld van rouw. In eenvoud en nederigheid voel ik mij dankbaar te hebben mogen leren over leven en sterven van Elisabeth Kühler-Ross, de Dalaï Lama, Sogyal Rinpoche en vele actuele auteurs.

 

\"OpEenRijtje-onderregel-def\"

Seinstraat 62  |  1223 DB Hilversum  |  titia@opeenrijtje.coach  |  035 – 628 06 88  |  06 – 22 55 88 40