Skip to content

Een persoonlijk traject op maat

Wil je jezelf of iets in jouw leven veranderen? Kom dan bij mij om in een aantal sessies, door mij als counselor-coach ondersteund, zèlf te kiezen welke stappen je zet om verandering te bewerkstelligen.
Wil je jezelf of iets in jouw leven liever niet veranderen, omdat je denkt of voelt dat dat moeilijk, angstig, spannend of onmogelijk is? Kom dan ook bij mij om in een aantal sessies te ondervinden dat jij zèlf kiest en zèlf ontdekt hoe jij jezelf kunt veranderen.
In mijn praktijk staat centraal:

Er is geen weg terug, maar er is wel een terug naar de weg!

Mijn dertig jaar ervaring in de procesbegeleiding van mensen zet ik graag in om met jou op een creatieve en avontuurlijke manier jouw terug naar jouw weg te vinden. Het belangrijkste wat ik doe is goed naar je luisteren en goede vragen aan je stellen. Want doordat jij jouw antwoorden op deze vragen gaat zoeken en vinden, kom je gaandeweg in contact met jouw eigen verantwoordelijkheid, jouw eigen kracht, jouw eigen wijsheid en innerlijke autoriteit.

Passend bij jouw persoonlijke vraag, situatie en behoefte is het de bedoeling om in overleg, samen te komen tot een voor jou persoonlijk en ondersteunend traject.
Iedere procesbegeleiding is uniek, specifiek en verscheiden qua kosten, inhoud, frequentie en duur.
Het aantal sessies stemmen wij samen af, net zoals het ritme van de bijeenkomsten.
Sessies op locatie elders zijn mogelijk na overleg. Mochten jouw omstandigheden jou verhinderen zelf naar de praktijk te komen, dan is overleg tot sessies aan huis, in een zieken-, verzorgingshuis of revalidatiecentrum een optie.
Mocht je de voorkeur hebben om niet binnen, maar buiten al wandelend op de hei, jouw situatie en gewenste verandering uit te werken dan is dat een reële mogelijkheid.
Sessies zijn zowel tijdens de werkweek als in het weekeinde mogelijk, overdag en ’s avonds.
Sessies en trainingen op locatie, in een zakelijke ambiance zijn mogelijk na overleg en wederzijdse afstemming, zowel inhoudelijk als financiëel.

 

\"OpEenRijtje-onderregel-def\"

Seinstraat 62  |  1223 DB Hilversum  |  titia@opeenrijtje.coach  |   035 – 628 06 88  |  06 – 22 55 88 40