Skip to content

Parapsychologische vraagstukken

Je kunt bij mij ook terecht om helderheid (!!) te creëren omtrent helderziend-, helderhorend-, heldervoelend- en helderwetendheid.
Waar heb jij een neus voor, wat maakt jouw vertrouwen grenzeloos, hoe komt ’t dat jij heel snel en makkelijk ‘in touch’ bent met iets of iemand? Hoe lukt ’t je iets zomaar ‘uit de lucht’ te plukken?
In het gewone onderwijs wordt ons niet geleerd dat deze vermogens een rol kunnen spelen in ons dagelijks leven.
Intuïtie, inspiratie, fantasie, creativiteit en helder denken dragen bij tot de creatie van ons leven, ook al worden we niet vaak gesteund in het ontwikkelen van deze vermogens.
Makkelijk in contact zijn met andere, hogere of diepere lagen van ons bestaan, het je werkelijk realiseren een burger van 2 werelden te zijn, is voor heel veel mensen een vanzelfsprekendheid. Het is mijn overtuiging dat veel jonge kinderen ongeremd en van nature beschikken over veel van deze vermogens en kwaliteiten. Gaandeweg verdwijnen deze vermogens en kwaliteiten naar de achtergrond en vervolgen wij ons leven in een keurslijf van het onderwijs, een levensstijl, een gedachtegoed of een overheersend paradigma.
Verwarring en angst hieromtrent maken dat heldere vermogens kunnen vertroebelen en worden ervaren
als een hindernis en storing.
Deze kwaliteiten en talenten in alle eenvoud herstellen, leidt tot een herstel van de oorspronkelijke helderheid.
 

 

Seinstraat 62  |  1223 DB Hilversum  |  titia@opeenrijtje.coach  |   035 – 628 06 88  |  06 – 22 55 88 40