Skip to content

Wereldbeeld

Ik beschouw het als een grote rijkdom in mijn leven, opleiding en werk mensen te hebben mogen ontmoeten vanuit allerlei achtergronden, culturen en religies.
De uiteenlopende wijze waarop het bestaan geordend en geïnterpreteerd kan worden in een door
Prof. dr. Henri van Praag gehanteerd model van uiteindelijk 5 te onderscheiden ‘cultuurcodes’© is voor mij een getuigenis van de enorme creativiteit, veelzijdigheid en originaliteit van de mens.
De universele levenswijsheid die besloten ligt in iedere cultuurcode en die alle culturen uiteindelijk met elkaar verbindt, is voor mij leidraad en inspiratie. Datgene wat culturen met elkaar verbindt, zal ons als mensheid nu en in de toekomst verder kunnen brengen als een geheel in waardigheid en verbondenheid.

‘Liefde’, ‘compassie’, ‘vriendelijkheid’, ‘verbondenheid’, ‘acceptatie, ’vergeving’, ‘welwillendheid’, ‘genezing’, ‘genade’, ‘schoonheid’, ‘inspiratie’, ‘flow’, ‘wederkerigheid’, ’medemenselijkheid’ en ‘eenheid’ zijn universeel en doen ertoe voor ons allemaal, waar ter wereld we ook vertoeven.

 

 
Seinstraat 62  |  1223 DB Hilversum  |  titia@opeenrijtje.coach  |  035 – 628 06 88  |  06 – 22 55 88 40