Skip to content

Bijna-dood-ervaring en gedeelde-dood-ervaring

BDE en GDE

Het fenomeen bijna-dood-ervaring (BDE) wordt steeds bekender door de vele persoonlijke getuigenissen en een zich gestaag ontwikkelend wetenschappelijk onderzoek.
In mijn praktijk bestaat de mogelijkheid voor mensen, die het moeilijk vinden om de draad van het ‘gewone’ leven weer op te pakken na de enorme impact van een beleefde BDE of GDE, om samen zorgvuldig en geduldig te zoeken hoe deze ervaringen te verweven en integreren in het tijdperk daarna.
Persoonlijk heb ik geen BDE beleefd, maar heb ik wel kennis gemaakt met deze dimensies door een GDE bij het heengaan van mijn dochter.
Het besef ‘een burger te zijn van twee werelden’ heeft zich nauwelijks krachtiger in mijn leven gemanifesteerd dan juist bij deze grote, kwetsbare, verdrietige en stralende gebeurtenis!
De begeleiding na een beleefd BDE of GDE spitst zich toe op:

Het verwerken van een radicale verandering van de werkelijkheid.
De terugkeer naar het leven accepteren.
De ervaring delen.
Nieuwe spirituele waarden combineren met aardse verwachtingen.
Zich aanpassen aan een verhoogde gevoeligheid en bovennatuurlijke gaven.
Het vinden en vervullen van het levensdoel.

 

 

Seinstraat 62  |  1223 DB Hilversum  |  titia@opeenrijtje.coach  |  035 – 628 06 88  |  06 – 22 55 88 40