Skip to content

Op een Rijtje

Praktijk voor Coaching, Counseling en Healing

Er bestaan zeker 10.000 manieren waarop jouw leven op z\’n kop kan komen te staan en tegelijkertijd bestaat er volgens mij 1 manier om jouw leven weer op een rijtje te krijgen!
Door ontstane veranderingen kan het besef groeien dat er geen weg terug meer is, echter er is altijd een terùg naar de weg, om preciezer te zijn er is altijd een terug naar joùw weg.
Veranderingen in ons leven kunnen maken dat we terug verlangen naar hoe het was, hoe het eerder was gesteld met ons, hoe alles \’bij \’t oude\’ te laten. Terwijl alles in jouw leven anders is geworden en wijst op verandering en vernieuwing. De kunst van veranderen is ondermeer de kunst van vernieuwen. De kunst van veranderen is \’het oude’, dat wat je in de weg zit, juist los te laten, en \’het nieuwe\’, dat wat je op weg helpt, te aanvaarden en omarmen.
Door het zoeken èn terugvinden van jouw eigen weg verbind jij de buitenwereld met de binnenwereld en maak je een verandering betekenisvol voor jou. Het kunnen toekennen van een betekenis aan dat waarvan je eerder ervoer en voelde dat \’t je overkwam, maakt dat je de situatie gaandeweg weer meester wordt. Niet langer ben je het slachtoffer van de gang van zaken, maar jij bent de gang van zaken juist meester geworden. Dit is een wordingsproces waarin je komt tot meer zelfkennis en zelfinzicht. Een proces waardoor je méér mens kunt worden!
Zo kan verandering vernieuwing worden. Het loslaten van oude informatie, zoals gedachten, gewoonten, groeven en overtuigingen, maakt ruimte en helpt energie te vernieuwen en (re-)vitaliseren. In een crisis draait \’t om energie en informatie, om informatie en energie. Wat vraagt het leven je om los te laten en waartoe word je door het leven uitgenodigd om toe te laten?
Het is helend te ervaren dat je jouw levenssituatie weer meester bent, dat je inziet en weet welke betekenis de verandering in jouw leven heeft. De verandering gebeurde niet zomaar, maar heeft je verder gebracht op jouw weg of levenspad. De verandering heeft kunnen leiden tot groei, ontwikkeling en uiterlijke en innerlijke bewustwording.

 

Seinstraat 62  |  1223 DB Hilversum  |  titia@opeenrijtje.coach  |  035 – 628 06 88  |  06 – 22 55 88 40